Deleanu
Partners

Infrastructură, PPP & Achiziţii publice

Departamentul specializat al societăţii noastre asigură asistenţă şi reprezentare juridică în materia specifică a proiectelor de infrastructură, achiziţii publice şi al proiectelor de parteneriat public privat, incluzând, printre altele:

  • Servicii specializate de asistenţă şi reprezentare în procedurile de expropriere pentru cauza de utilitate publică; 
  • Consultanţă şi asistenţă în procedura de creare şi implementare a entităţilor responsabile cu administrarea, exploatarea şi managementul unor proiecte majore de infrastructură;
  • Consultanţă şi asistenţă specifică acordată companiilor care participa la proceduri de atribuire a unor proiecte majore de infrastructură, incluzând dar fără a se limita la:
    • Consultanţă în privinţa documentaţiei de atribuire;
    • asistenţă pe parcursul procedurii şi pe parcursul derulării contractului; 
    • reprezentarea juridică în faţa Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor şi a instanţelor judecătoreşti competente; 
  • asistenţă specifică în vederea identificării şi participării în proiecte de Parteneriat Public Privat.