Deleanu
Partners

Energie

Oferim consultanţă şi asistenţă juridică clienţilor noştri implicaţi în activităţi de investiţii în sectorul energetic, incluzând, printre altele:

  • obţinerea de autorizaţii, licenţe, aprobări, avize, necesare  activităţilor în domeniul specific;
  • asistenţă şi reprezentare juridică în relaţia cu autorităţile competente în domeniul specific;
  • asistenţă şi consultanţă juridică specifică legislaţiei privind energia obţinută din surse regenerabile.