Deleanu
Partners

Drept public

Întrucât acest domeniu de expertiză este unul extrem de important din punctul de vedere al tuturor societăţilor comerciale, indiferent de mărimea acestora sau de obiectul lor de activitate, echipa noastră de specialişti oferă soluţiile optime societăţilor comerciale si persoanelor juridice.

Serviciile noastre includ  consultanţa in probleme de drept fiscal (impozitare directă, TVA, reglementări în domeniul importurilor şi exporturilor) şi de drept administrativ (servicii de asistenţă juridică în vederea obţinerii autorizaţiilor, aprobărilor din partea instituţiilor publice competente, reprezentare în faţa instanţelor specializate pe contencios-administrativ).

Societatea noastră oferă asistenţă specializată şi reprezentare în litigiile având drept obiect contestarea proceselor-verbale de control fiscal,,a deciziilor de impunere şi a oricăror alte documente fiscal şi acte administrative emise de către organele fiscal sau autorităţile cu atribuţii administrative din România sau din Uniunea Europeană.