Deleanu
Partners

Drept Imobiliar şi al construcţiilor

Vânzarea şi cumpărarea de proprietăţi imobiliare ca investiţii au devenit mai complexe în prezent, în special atunci când există elemente transfrontaliere.

Echipa noastră specializată în probleme de Drept Imobiliar şi al construcţiilor oferă o gamă largă de servicii de investigare şi realizare a rapoartelor de due-dilligence imobiliar şi a drepturilor implicate,  asistenţă şi reprezentare în vederea obţinerii documentelor de proprietate şi a oricăror alte documente relevante cu privire la situaţia legală a terenurilor şi a clădirilor şi la probleme privind planurile urbanistice şi zonale, situatia juridică şi economică a terenurilor, pregătirea documentaţiei necesare şi negocierea contractelor, reprezentare în acţiuni posesorii, soluţionarea diverselor cereri şi a conflictelor cu locatarii, examinarea şi elaborarea soluţiilor legale pentru investiţii imobiliare, contracte de vânzare-cumpărare, leasing imobiliar, contracte de ipotecă şi servitute, examinarea titlurilor de proprietate şi soluţii la probleme şi orice aspecte privind achiziţii, contrucţii, dezvoltare, finanţare, construcţii, leasing şi vânzari imobiliare.