Deleanu

News Events Publication

Impactul prevăzut de starea de urgență asupra procedurilor de insolvență

01/03/2000

CAPITOLULUL V - ”Domeniul justiție” publicat la 16 martie 2020 în Monitorul Oficial al României în Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României (“Decretul”) ca urmare a evoluției situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, inclusiv la nivelul României reglementează în cadrul dispozițiilor :

·         ”Art. 42 – alin. (6) În temeiul prezentului decret, judecarea proceselor civile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se suspendă de plin drept pe durata stării de urgență instituite prin acesta, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop”;

·         ”alin. (1) Pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgență deosebită

·         Art. 45 – alin. (1) Pe durata stării de urgență, activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în registrul comerțului și se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare a mențiunilor și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

·         Alin. (2) Copiile de pe înregistrările efectuate și de pe actele prezentate de solicitanți, informațiile despre datele înregistrate și certificatele constatatoare se eliberează pe cale electronică.

·         Alin. (3) Activitatea de asistență pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării prin mijloace electronice în registrul comerțului, din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și activitatea de publicare și de furnizare a Buletinului procedurilor de INSOLVENȚĂ se realizează prin mijloace electronice.

 

Măsura legală și legitimă luată prin Decretul semnat de Președintele României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, este aceea că judecarea tuturor litigiilor care nu sunt considerate urgente se suspendă de plin drept, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop, deci fără a fi în vreun fel necesară intervenția părților.

 

Amintim în acest sens, practicienilor, persoanelor implicate în cadrul procedurii faptul că, dosarele de insolvență nu pot fi suspendate de plin drept, insolvența nefiind o procedură obișnuită, relația dintre - practicianul în insolvență - instanță – societatea debitoare – furnizorii, cocontractanții societății debitoare care asigură desfășurarea activității normale a debitoarei – creditorii societății debitoare – este imperios necesară și potrivit legii nr. 85/2014 cât și Decretului 195/2020 al Președintelui României obligatorie, astfel nefiind sistată activitatea debitorului ori a practicianului în insolvență.

 

A se vedea în acest sens dispozițiilor art. 42 alin. (3) reglementând faptul că, toate măsurile întreprinse de practicienii în insolvență precum și activitatea de publicare și de furnizare a Buletinului procedurilor de INSOLVENȚĂ se realizează prin mijloace electronice, activitatea de publicare și de furnizare a documentelor în cadrul Buletinului procedurilor de insolvență realizându-se și  până la aceste moment tot prin mijloacele electronice.

 

Conform Decretulului nr. 195/202, activitatea ONRC continuă pe durata stării de urgență, în ceea ce privește :

 

-          înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în registrul comerțului și se derulează prin mijloace electronice;

-          precum și activitatea de publicare și de furnizare a Buletinului Procedurilor de Insolvență prin mijloace electronice.

 

Procedura insolvenței nu se rezumă doar la participarea la termenele de judecare a dosarului, procedura insolvenței reprezintă regula specială în materia legislației, în cadrul căreia există termene procedurale limită care, dacă nu sunt respectate pot duce la decăderile din drepturi cât și sancțiunile reglementate de legiuitor, cu titlu de exemplu, termenele nerepectate de către un creditor, pot duce la excluderea acestuia de la masa credală sau la alte prejudicii importante.

 

Astfel, ceea ce se suspendă într-o procedură de insolvență este doar judecarea dosarului de fond, fiind suspendată participarea la termenele de judecată, însă procedura insolvenței continuă, aceasta neputând fi suspendată.


Articol scris de

ANDREEA CIUCUR,
Legal Advisor